2 thoughts on “IFMS Gujarat Registration and Login for Government Employee”

  1. હું શિરીશકુમાર રમેશભાઈ જાદવ, હાલ બારૈયાની મુવાડી પ્રાથમિક શાળા તા. મહુધા જી ખેડામાં પ્રાથમિક શિક્ષક તરીકે સેવારત છું. મારી એકતરફી જિલ્લાફેર બદલી અરવલ્લી જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકાની ખલવાડ પ્રાથમિક શાળા નંબર 1 થી હાલની શાળામાં તા. 21-02-2019માં થયેલ છે. પરંતુ હજી સુધી મારો કેસ ટ્રાન્સ્ફર થયેલ નથી. તો ઘટતું કરવા વિનંતી.

    Reply

Leave a Comment